Kettingslot openbreken of openmaken?

Kettingslot openbreken of openmaken?

Kettingslot openbreken of openmaken?

En kettingslot openbreken uten nokkel.

Denne nettsiden vil ikke v re fullstendig hvis det ikke skulle skrives pa den apne bruken av en slot. En slot openbreken blir ikke bare gjennom doven gjort, men ogsa av folk som deres nokkel er tapte eller som bare ikke far apnet, fordi det er spormechanismefeil er enormt. I hvert fall er det tilradelig a aktivere en slotenmaker som alle typer slaser kan apne, minst nar du har en solid slot. Ved billige ubestemte sluter kan du med en enkel betonschaar denne selv vanligvis skje enkelt. Hvis du vil gjore det selv, kan du lese mer om dette under.

Slotmechanisme er feil i arbeidet ikke godt.

Hvis den slotmechanisme, van je kettingslot, schijfremslot eller beugelslot niet meer (goed) werkt, doordat de sleutel niet meer past of draait dan kan je het schoon proberen te maken met slotspray. I denne typen tilfeller er det ofte dull, som sand eller stoff i slottet, slik at disse ikke lenger virker. For a unnga dette kan du kjope en plass med et stoffkapsel. De fleste ART godkjente sloten har en slofkap. Det er sa bra at du ogsa lukker stoffet hver gang. Det er ogsa vettig a blotgjore nokkelen til slottet c.q. lage for bruk.

Bruk slotspray.

Sproyte spalten i nokkelapningen. Hold hodet pa toppen slik at oljen er i gang. Bruk en rager (en borsteltje for tennene du skal rengjore) for a fa det skittent ut av apningen. Gjor dette forsiktig. Skyv den forsiktig opp i apningen og ta den ut. Hvis det er bra, kommer det dumt oppover. Gjenta dette noen ganger til at det ikke er noe mer eller mer utkomt. Prov na nokkelen i stolen a steke. Lukt dette ikke godt, gar du igjen med den rager a jobbe. Gjor dette sa lenge det ikke kommer noe mer ut. Hvis du har nokkelen i sporet forbi, prov denne forsiktig a dreie. Hvis det ikke er sa bra, kan du alltid prove a apne med en resolutere metode. Eller du belter en slotenmaker som dor den plassen for deg apen kommer til a gjore.

En avbrutt nokkel ut av slotten.

Hvis du har en avbrutt nokkel i slotten, sa er det vanligvis vanskelig a fjerne denne, men det er noen teknikker, noe som kan gjore det mulig. Forst og fremst kan du bruke en figurbilde. Legg den figuren ved siden av den avbrutt nokkelen i sporet, og prov a trekke nokkelen ut. Hvordan dette fungerer, kan du se nedenfor. Overigen er dette et eksempel pa en avbrutt nokkel i en slot av en bolig.

Den neste filmen viser hvordan du fjerner den avbrutt nokkelen fra plassen med en spesiell «nokkelventilator». Dette er en stykke verktoy som du kan kjope hos en lockpickingbutikk. Ogsa prover han a gjore hvordan du far meg en lucifer og en annen lim, den avbrutt nokkelen kan prove a fjerne. Det virker som om han selv ikke. Sa trolig er dette ikke en super losning, men det er verdt a forsoke ved mangel pa andre materialer.

Din slot apner med lockpicking.

Vil du apne din slot uten at det er skadelig og vil du ikke sla pa en slasemaker enn du selv kan lase. Ikke det er sa lett, men det er et alternativ, og det er ogsa hyggelig a gjore. Uiteraard ma du ha gode ferdigheter og de riktige verktoyene har for eksempel a apne et ART-spor, fordi disse sloten er ofte vanskeligere a apne enn de billigere sloten. Her finner du en video som viser hvordan lockpicking virker.

Fietsslot openmaken met een slijptol.

Fietssloten, ofwel ringslater er ikke lett a apne. Det er derfor ogsa a komme med bicycle til den n rmeste cykelmakeren. De kan uten skade a odelegge slettet. De har vanligvis det riktige verktoyet for a kunne utfore dette. Har du ikke muligheten til det, sa vil du i det minste ha verktoy, som en jernsag eller slijptol. Med begge verktoyene kan du skape noe skader pa dine sykler. Sa gjor dette bare hvis du ogsa litt med denne typen verktoy om a ga. Ikke bare dine sykler odelegger, men ogsa deg selv kan du bezeren. Sa det forsoksbesettelse for du begynner er her relevant. Met en ijzerzaag kan det bli veldig vanskelig, for de ringlusene blir stadig sterkere. Vaak bestar alle deler av herdet stal. Ved bruk av en slijptol vil dette v re noe enklere, men med dette verktoyet ma du v re mye forsiktig, fordi det er et farlig stykke verktoy. Disse metodene kan ogsa brukes for a apne en kettingslot. V r oppmerksom pa at noen kjettingslukker av boriumharden stal finnes og du er sannsynligvis bare med en slijptol eller en solid betonschaar apen. I begge tilfeller vil det v re en vanskelig klus.

Kettingslot apner med en betonschaar.

Goekope kettingsluitene kan enkelt motes med en betonschaar bli apnet. Men det er vanskeligere a apne ART-kettingslukene med en betonschaar, men det er ikke umulig. Iets som ofte blir v rende blir. Tro du ikke at ART5 kettingslaser kan bli oppgradert med en betonschaar, se deretter pa folgende video. Ogsa ved granittkjeder kan det apnes. Det a apne slike slotter kan ikke med en liten betonschaartje. Ogsa ma du kontrollere en bestemt teknikk. Avhendet av kvaliteten, keurmerk og type kettingslot vil du derfor ha en betonschaar a kjope som klienten kan. Siden du har en betongskjerne av en bestemt lengde og god kvalitet trenger du, ma du v re forsiktig. Det er ogsa mulig a leie en betonschaar hos en byggemarked eller et leiebedrift, men det veier heller ikke pa opptradte kostnader som en slotemaker gjor. Se under videoen selv en vurdering selv om det ikke er mulig a apne et ART5-spor?


Comments are closed.

Do you want to play in the most lucky casino? We gathered it for you. Click here now!